Lørenskog kommune
Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Besøksadresse: Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00
Produksjonsliste
Program
Lørenskog kommune
Viser 41 produksjoner
Visuell kunst • 9 - 9
Visuell kunst • 9 - 9
Film, Scenekunst • 8 - 8
Scenekunst • 5 - 7
Visuell kunst, Litteratur • 3 - 3
Litteratur • 4 - 4
Kulturarv, Scenekunst • 4 - 4
Litteratur • 8 - 8
Visuell kunst • 7 - 7
Musikk • 8 - 10
Musikk • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 8 - 8
Visuell kunst • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 5
Scenekunst • 3 - 3
Annet • 5 - 5
Musikk • 1 - 7
Kulturarv, Scenekunst • 7 - 7
Scenekunst • 10 - 10
Litteratur • 1 - VG3
Kulturarv • 1 - 10
Visuell kunst • 1 - 1
Musikk • 1 - 7
Scenekunst, Musikk, Kulturarv, Litteratur • 2 - 2
Litteratur • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 6 - 6