Tilbake
Slam! Skrivekurs Foto: Den kulturelle skolesekken, Akershus
Den store slam! boka Foto: Guro Sibeko og Martine Johansen
Skriveregler & hvordan bryte dem Foto: Martine Johansen
Skriv ut

(VGS 2019/20) SLAM! SKRIVEKURS

Poesislag med egenprodusert tekst!

En skoleklasse. To slampoeter. Tre timer.  Hvor mye kjærlighet, kreativitet og poesi kan oppstå? Gjennom SLAM! Skrivekurs lærer elevene å skrive og fremføre egen poesi.

Poetene fra Slamkollektivet gir elevene instruksjon i bruken av poetiske virkemidler og verktøy for å løse noen av de vanligste utfordringene en forfatter møter i sitt skrivearbeid. Alt skjer som et ledd i en leken konkurranse mellom to lag i grenene kreativitet, mot og kjærlighet. Målet er å bruke poesi til å uttrykke seg og formidle egne synspunkter, der meningsinnhold og fremføring er like viktig som litterær kvalitet.

Kurset avsluttes med et poesislag, en individuell konkurranse mellom deltagerne der mengden kjærlighet fra publikum – målt i antall desibel applaus – avgjør hvem som vinner.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: SLAM!Kollektivet
  • Produsent: SLAM!Kollektivet
  • Idé/opplegg: Slam!kollektivet

Om kunstner / utøver / gruppe

Slam!kollektivet er en forening som aktivt jobber for slam-poesi og spoken word-litteratur som kunstform i Norge. Slam!kollektivet ble stiftet i 2014, av- og for scenekunstnere som jobber innenfor denne performative uttrykksformen, med det formål å formidle slam-poesi og spoken word internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Vi ønsker å være et samlende organ for både publikum og den utøvende kunstner, et bindeledd mellom oppdragsgivere og poeter, i tillegg til å bidra for å skape og opprettholde et miljø for alle som er interessert i slam-poesi og spoken word i Norge.

Tekst fra Slam! kollektivets nettsider