Tilbake
Åse med lirekassa
Skriv ut

LIREKASSEN

Har du noen gang sett ei lirekasse? Hvordan høres den ut, og hvordan virker den egentlig? Åse Mørk kommer til skolen og har med seg sin egen lirekasse!

Gjennom musikk og fortellinger formidler hun lirekassens rike historie - dens fremvekst, bruksområder og hvordan den til slutt ble upopulær, gjemt og glemt. Dette spesielle instrumentet er nært knyttet til menneskeskjebner, fattigdom og livet på landeveiene, og elevene får høre både muntre, triste og ikke minst spennende historier. 

Foruten noen entusiaster må lirekassen sies å være nærmest utdødd i Norge i dag. Dette ønsker Åse å gjøre noe med. Med sin lirekasse viser hun hvordan en kan vekke til live en gammel tradisjon, og tilføre tradisjonen noen nye element og en personlig vri.

Forestillingen er interaktiv og elevene får selv delta i ulike aktiviteter for å levendegjøre hvordan lirekassen ble brukt. Elevene får også være med å synge til lirekassens luftige akkompagnement.

Åse Mørk jobber til daglig som formidler og stedsansvarlig ved Museene i Akershus (MiA). I tillegg er hun lirendreier og gjør konserter på vokal akkompagnert av egen lirekasse. I 2014 fullførte hun en masteravhandling om lirekasse (eller dreiepositiv som det også kalles) ved Høgskolen i Telemark. Hun har også bakgrunn som skuespiller, blant annet for NRK. 

Læreplanmål

Musikk - etter 2. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

  • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder 
  • imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter 
  • delta i framføring med sang, samspill og dans 

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi 
  • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo 
  • gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter 
  • samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak 
  • gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse 
  • lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet 

Bruk konserten

Vi foreslår at dere tar en samtale om musikk og målene for lytting med utgangspunkt i forestillingen, etter forestillingen. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe