Tilbake
Omvisning i Ekebergparken Foto: Ekebergparken
Aguste Rodin: Eva Foto: Siri Adorsen
Matt Johnson: Levitating Woman Foto: Siri Adorsen
Aase Texmon Rygh: Möbius Trippel Foto: Siri Adorsen
Sean Henry: Walking Woman Foto: Siri Adorsen
Salvador Dali: Venus fra Milo med skuffer Foto: Siri Adorsen
George Cutts: The Dance Foto: Siri Adorsen
Skulpturverksted Foto: Ekebergparken
Skriv ut

KUNST GJENNOM 130 ÅR + VERKSTED

Elevene busses til Ekebergparken i Oslo. Her vil de få være med på et todelt opplegg. To klasser reiser sammen. Den ene klassen vil begynne med omvisningen/oppdagelsesferden "Kunst gjennom 130 år" mens den andre klassen starter med et skulpturverksted. Etter en time bytter klassene.

Kunst gjennom 130 år

Denne spennende DKS-produksjonen gir elevene mulighet til å se, ta på, lytte til og samhandle med et stort mangfold av kunstverk laget over en periode på vel 130 år. Dette blir en dialogbasert omvisning og en oppdagelsesferd i det store skogsparkområdet.

Skulpturverksted

I Ekebergparken får elevene være både forskere og kunstnere. I verkstedet jobber vi med den tredimensjonale uttrykksformen. Elevene får skape sine egne skulpturer i blåleire.

Lærerveiledning

NB: Opplegget foregår utendørs - det er viktig at elevene er kledt etter forholdene/været.

Transport

Elevene transporteres til Ekebergparken med buss, to klasser sammen. Siri Adorsen bestiller buss. Eksakte tider kommer i turnéplanen, men generelt vil bussen være ved skolene senest 45 min. før omvisning og avreise absolutt senest 30 min. før (gjerne tidligere).

NB: Bussjåføren har som oppgave å frakte elevene trygt fra Lørenskog til Oslo og deretter tilbake til skolen i Lørenskog. Det hender at elever har ønsker om å hoppe av bussen et annet sted. Dette må i så fall avtales og godkjennes på forhånd - og det må meldes inn av en voksen person.

I Ekebergparken

Oppmøte utenfor museumsbygningen - Lunds hus, hvit sveitservilla.

På stedet vil den ene klassen først få omvisning mens den andre har skulpturverksted. Etter en time bytter klassene, slik at klassen som hadde verksted får omvisning, og klassen som hadde omvisning får verksted.

Det kan være en god idé at elevene tar med seg læringsbrettene for å fotografere skulpturene til dokumentasjon og mulig etterarbeid.

Følg anvisninger og beskjeder fra de ansvarlige ved Ekebergparken.

Kart over parken

(Utskriftsvennlig versjon under Ressurser, høyremargen)

Læreplanmål

Fra læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål etter 7. trinn:

Kunst

Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
  • gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • I samarbeid med: Ekebergparken
  • Idé/opplegg: Ekebergparken