Tilbake
Komposisjonsverksted
Christian Skaugen Foto: foto: Birgitte Stolpman
Komposisjonsverksted
Komposisjonsverksted
Komposisjonsverksted
Komposisjonsverksted
Skriv ut

KOMPOSISJONSVERKSTED

Verkstedet ble utviklet for DKS-Lørenskog, og første gang gjennomført i fjor. Nå er verkstedet videreutviklet og vi gjennomfører ny verkstedrunde for elevene på 5. trinn. Christian Skaugen og Kjersti Eggum kommer til skolen med mye man kan få lyd i og gjennom. Etter noen prøverunder vil elevene få prøve seg som dirigenter og sette sammen egne komposisjoner. 

Ordet komposisjon betyr sammensetning eller oppbygging. Det å komponere betyr å sette sammen, og i en musikalsk sammenheng vil dette si å sette sammen ulike musikalske elementer til en større musikalsk helhet.

Komposisjonsverkstedet er et praktisk verksted der elevene møter «instrumenter» og andre klangobjekter man i utgangspunktet kanskje ikke tenker på som et instrument. Et mål er at instrumentene innbyr til utforsking og skapertrang og ikke krever spesielle forkunnskaper hos elevene.

Elevene får prøve ut klanger og muligheter, og trener på å tilpasse seg hverandres ideer. Vi snakker også om temaer som kan ligge som inspirasjon til komposisjonen. Elevene blir delt i grupper der man utforsker elementer i musikk som klang, dynamikk, form, rytme og tempo. Gjennom utvikling av små motiver utvikles en komposisjon som noteres med grafisk notasjon. Komposisjonen fremføres deretter ved alles innsats, og det lages et enkelt opptak av komposisjonen elevene etterpå får tilsendt. 

Mål: Gjennom samarbeid, lytting og eksperimentering skal elevene lage en egen komposisjon. Samtlige elever får delta i utforsking av lyder, komponere og musisere.

Lærerveiledning

Tilpasset rom

Christian og Kjersti ønsker å rigge klart for verkstedet dagen før der det er mulig, gjerne med litt bærehjelp av kulturverter. Avtales med skolen i forkant.

Læreplanmål

Musikk:

Læreplanen i musikk har som mål for musikkopplæringen er at eleven skal kunne improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre, og lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver. De skal også bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene, samt komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy.

Musikk

Musisere, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
  • beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement
  • delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår

Komponere, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre
  • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
  • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Christian Skaugen:

Er utdannet ved Norges musikkhøyskole hvor han har studert jazz trommesett og pedagogikk. I tillegg til trommer spiller han også gitar, dobro, pedal-steel og andre strengeinstrumenter. Han har spilt med en rekke band og artister både som livemusiker og i studio. Christian jobber for tiden hovedsakelig som slagverkslærer på Lørenskog musikk og kulturskole hvor han også underviser band og gitar.

Kjersti Østnes Eggum:

Er utdannet fra Barrat Dues musikkinstitutt og Østlandets musikkonservatorium som musikkpedagog. Hun har 20 års erfaring som musikkpedagog i barne- og ungdomsskole og 3 år som kursholder for «musikk i skolen» med prosjekter for barn og unge. Hun har også skrevet musikalen "barnas klimakonferanse" og mindre forestillinger.  I dag arbeider hun som assisterende rektor i Lørenskog musikk og kulturskole. Hun har bred erfaring i komposisjon sammen med elever, ofte med «gjenbruksinstrumenter» som lager lyd og klang og grafiske partitur som redskap.