Tilbake
Trufilotten
Skriv ut

TRUFILOTTEN

Naturforskeren Lonnie har noe spennende å fortelle. En mystisk skapning befinner seg rett i nærheten, en som ingen har sett før. Det er en Trufilott! Trufilotten ser merkelig ut og beveger seg veldig rart. Lonnie har alltid ønsket å møte en Trufilott og er ivrig etter å få forsket på den, men Trufilotten har sine egne påfunn og det hele blir et eneste stort spetakkel. Er Trufilotten bare rampete, eller er det noe Lonnie ikke forstår? 

Hvordan møter man noen som er veldig annerledes fra en selv? Og kan man lære noe av hverandres ulikheter?

Lærerveiledning

Grunnlag for samtale med elevene:

Trufilotten er en komedieforestilling om annerledeshet og vennskap med målgruppe 3-9 år. Vi ønsker å vise utfordringene, men også mulighetene som kan oppstå i møte med noen som er forskjellig fra en selv. Når vennskap og fellesskap oppstår, leter man ofte etter likheter. Dette kan føre til at noen barn blir stående utenfor de fellesskapene som oppstår. Med forestillingen «Trufilotten» har vi et sterkt ønske om å vekke barnas nysgjerrighet overfor de barna som kan fremstå som forskjellige fra en selv, og forhåpentligvis oppmuntre dem til å være mer inkluderende overfor de som ofte er alene. Vi vil vise at ulikhet ikke trenger å være et grunnlag for konflikt, men tvert imot noe som kan hjelpe oss å bygge vennskap. 

Læreplanmål

Norsk - kompetansemål etter 2. trinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

  • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 
  • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening 
  • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 
  • sette ord på egne følelser og meninger 
  • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger (her forestillinger) 

KRLE - kompetansemål etter 4. trinn

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis​​​​​​​


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • Idé/opplegg: Globus Teater

Om kunstner / utøver / gruppe