Tilbake
Viktor Bomstad
Marianne Sundal
Skriv ut

MAGISKE HAMSKIFTERE

Forestillingen tar utgangspunkt i en samisk fortelling. Elevene lærer om samiske sagn, joik og får ikke minst en spennende beretning om en same og hans vakre døtre som giftes bort til Stallo, en havørn og Saiven. 

Elever fra 3. trinn på Solheim skole har deltatt i elevmedvirkning i prosjektet for å berike forestillingen med sine tanker og ideer. 

Samiske guder, ånder og andre underlige vesener er viktige i samiske fortellinger og folketro. 

Stallo, en skikkelig skummel type, det digre trollet, som alltid har en hund løpende rundt beina, som kan knekke et menneske i to og spise det. Stallo som ofte bærer med seg et rør som han kan suge sjela ut av mennesket.  En hel rekke med underlige ånder. Dørstokkguden Oksaakha bor under dørstokken og vokter huset for alt ondt og er det noen i barn i huset som er så små at de ikke kan gå, så passer dørstokkguden ekstra på. Det er viktig å ta vare på åndene, ikke gå på dørstokken og huske å ofre en rein til Reinkalvjenta. Det er hun som sørger for at det blir godt reinbeite. 

Samiske folkefortellinger forteller om naturen og begynnelsen. Som den gangen reisdyret og sauen kappløp og sauen løp så fort at han havnet bak bondens gjerde. Reinsdyret har siden levd det frie livet på vidda. Om hvordan ulven og hunden kom til samene. Om samen som giftet bort de tre vakre døtrene sine til Ørna, Stallo og den gode underjordiske ånden Saiven. 

Forestillingen er basert på samiske folkefortellinger. Fortellinger fra samisk kultur likner mer på andre minoriteters fortellinger enn på norskt tradisjonsmateriale.

Lærerveiledning

Forslag til for- og etterarbeid

Forarbeid Magiske Hamskiftere
Lære om samer og samisk kultur
Lære om fortellerkunst og eventyr

Etterarbeid Magiske Hamskiftere
Snakke om opplevelsen av produksjonen
Snakke om historien/eventyret, kanskje lage egne avslutninger til historien eller skrive egne eventyr.
Snakke om musikken, f.eks. om instrumentet, stemning, tempo, melodi, dynamikk.

Bruke kompetansemålene under som det passer.

Læreplanmål

Fagområde
Norsk, musikk + Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen - 1.2 Identitet og kulturelt mangfold


Kompetansemål etter 4. årstrinn
Norsk

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

-lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

-bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

-samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Språk, litteratur og kultur

​​​​​​​Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

-beskrive eget talemål og sammenligne med andres

-samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

-gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer


Musikk
Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

-gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

-gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer

-delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

-gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter

-gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

-spille enkle ostinater og melodier etter gehør

-beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon

-framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Viktor Bomstad

Viktor Bomstad fra Omasvuotna/Storfjord i Nord-Troms er en gitarist som setter samisk tradisjonsmusikk i sammenheng med et moderne uttrykk. Hans musikalske stil er søkende og nysgjerrig, ofte balanserende mellom det vakre og det støyende. Viktor har sin bakgrunn fra jazzlinja på Norges Musikkhøgskole, hvor han nå holder på med sin master i jazzgitar.

Marianne Sundal

Marianne Sundal fra Oslo er fortellerkunstner og pedagog og arbeider primært med muntlige traderte fortellinger, norske, samiske og internasjonale folkefortellinger. Hun har produsert og deltatt som utøver på en rekke forskjellige forestillinger for De kulturelle skolesekkene i Norge, for kommuner og fylker,  hun har produsert tekst for konserter på tur med Rikskonsertene og hun samarbeider med internasjonale musikere i Aga Kahn Development. Marianne utvikler fortellinger for scene, ofte i samarbeid med musikere med bakgrunn i flere sjangre.