Tilbake
Foto: Siri Adorsen
Skriv ut

BOKPRAT I BIBLIOTEKET

Elevene inviteres til bokprat i Lørenskog bibliotek.

Bokprat
Vi tar i mot elevene. Vi snakker om bøker vi synes er gode og liker, samt at vi formidler bøker vi mener passer for ulike nivåer og interesser. Vi åpner for dialog med elevene. Vi setter av tid til å gi elevene veiledning til å finne en bok som passer vedkommende, gjerne i samråd med lærer. Vårt mål er å motivere leselyst og leseglede. Til slutt får elevene lånekortet sitt, sammen med bøkene de ønsker å låne. Vi oppfordrer lærerne til å informere foresatte om at det elevene låner på sitt kort er den enkelte elevs ansvar. Lånekortet er personlig og skal ikke benyttes av andre. Vi gleder oss til å få besøk av dere!

Lærerveiledning

LÆRERVEILEDNING FRA BIBLIOTEKET

Hvordan få lånekort?
Vi sender innmeldingsblankett og lånereglement til skolene. Elevene leverer utfylt innmeldingsblankett til skolen, og læreren leverer samlet. De returneres til biblioteket slik at vi har dem en uke før klassen skal være her. Elevene får lånekortet når de kommer til bokpraten.

Læreplanmål

Fra Læreplan i norsk - kompetansemål etter 4. årstrinn:

Skriftlig kommunikasjon

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
  • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

Språk, litteratur, kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
  • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk
  • samtale om innhold og form i sammensatte tekster

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune