Tilbake
Foto: colourbox.com
Skriv ut

BOKPRAT I BIBLIOTEKET

Vi tar imot elevene. Vi snakker om bøker vi synes er gode og liker, samt at vi formidler bøker vi mener passer for ulike nivåer og interesser. Vi åpner for dialog med elevene. Vi setter av tid til å gi elevene veiledning til å finne en bok som passer vedkommende, gjerne i samråd med lærer. Vårt mål er å motivere til leselyst som er med på å utvikle elevenes leseferdigheter.

Husk lånekort. For at elevene skal kunne låne med bøker hjem er det viktig at elevene har lånekort. Lærere som har elever i klassen som ikke har lånekort fra tidligere kan ta kontakt med biblioteket for å få skjema som på forhånd må fylles ut av foresatte.

Læreplanmål

Fra Læreplan i norsk - kompetansemål etter 7. års trinn:

Skriftlig kommunikasjon

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
  • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

​​​​​​​Språk, litteratur, kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk
  • utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
  • sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk
  • presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
  • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • I samarbeid med: Lørenskog bibliotek