Tilbake
This is me.jpg
Skriv ut

THIS IS ME

En forestilling om folkehelse og livsmestring laget av elever og lærere fra valgfaget sal og scene i samarbeid med musikere fra Lørenskog musikk- og kulturskole. 

Gjennom sang, dans, drama, samspill og tekster formidler elevene sine tanker om positivt selvbilde og trygg identitet. Forestillingen vil ha fokus på hvilke krav og forventninger som stilles til barn og unge, og som kan føre til suksess eller katastrofe. Hva skjer med identitet og selvbilde hos barn og unge hvis hverken utseende, karakterer på skolen eller krav fra hjem og samfunn svarer til det som blir forventet? Tema som vil bli berørt er påvirkning fra sosiale medier, prestasjonskrav fra skole og hjemmet og påvirkning fra venner og miljø.

På scenen får vi se ungdommer som fremfører egne og andres tekster under kyndig veiledning av egne lærere og musikere fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Fokuset skal være på de unges stemme - og deres tanker om hvordan vi kan skape større åpenhet og aksept for den enkeltes kvaliteter og egenskaper.


Læreplanmål

Hva er livsmestring?

Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” (Prebensen & Hegestad, LNU, 2017)

Fra overordnet del av læreplanverket:

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • I samarbeid med: Lørenskog musikk- og kulturskole, oppvekst- og utdanning, Kultur, Lørenskog hus
  • Idé/opplegg: I samarbeid med valgfag sal og scene på ungdomsskolene i Lørenskog og Lørenskog kulturskole utarbeides innhold til forestillingen, som vises i uke 7 i Lørenskog hus.
    Elevene samarbeider med profesjonelle musikere, dansere og instruktører, og opptrer på en profesjonell scene med teknikk fra Lørenskog hus. Alle elever på 7-10 trinn ser forestillingen.

Om kunstner / utøver / gruppe