Tilbake
Jeg synger din sang min venn
Skriv ut

JEG SYNGER DIN SANG MIN VENN

Har du  venner som synger sanger fra sine hjemland? Skjønner du hva de handler om selv om du ikke forstår hvert ord de synger?

De som er barn og ungdom nå, skal overta oppgaven med å utvikle Norge  videre som nasjon. Interesse og respekt for andres kultur og uttrykksmåte er en viktig del av dette arbeidet.

Et fint sted å starte, er å høre på og lære seg  venners sanger. Sanger fra andre kulturer, sanger på andre språk. Denne konserten heter "Jeg synger din sang min venn".  Her får vi høre sanger fra mange land, på mange språk.  Kanskje du kjenner igjen en melodi eller to?

Lærerveiledning

Hvordan styrke konsertopplevelsen?

Vi ber særskilt om at lærerne er et aktivt publikum, sitter sammen med elevene og deltar aktivt under konserten.

Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger.

Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste.

Læreplanmål

Fagområde Musikk
Kompetansemål etter 4.trinn
Lytte
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

-gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

-gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk fra andre kulturer

-delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

-gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Musisere:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne​​​​​​​

- beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon

- imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger

https://www.udir.no/

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Lørenskog kommune
 • Idé/opplegg: Konseptidé: ”Jeg vil bygge mitt land”: Eldar Skjørten
  CD–produksjon: ”Jeg vil bygge mitt land” -
  Rikskonsertene, Eiksmarka skole, Musikkpedagoikk.no © 2010
  Produksjon: Jeg synger din sang min venn
  Inspirasjon: Eldar Skjørten, Eiksmarka skole
  Idearbeid: Utøverne i samarbeid med produsenten Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
  Vokalarrangement: Lars Andreas Aspesæter
  Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene © 2011

Om kunstner / utøver / gruppe

Anine Kruse Skatrud, vokal, har høyere musikkutdannelse som dirigent og sanger. Hun hartilbragt hele ti år ved Norges Musikkhøgskole. Anine er medlem av ensemblet Pitsj.

Benedikte Kruse, vokal, er utdannet sanger og sangpedagog og har variert erfaring fra både teater og fjernsyn. Hun er medlem av ensemblet Pitsj og jobber mye i studio med dubbing av serier og tegnefi lmer, bl.a. Happy Feet og Robotene.

Nina Mortvedt, vokal, har studert teater ved The Lee Strasberg Theatre Institute (1999) i New York, og fullførte våren 2007 sin musikkutdannelse ved Norges musikkhøgskole, med jazzsang som hovedinstrument.

Lars Andreas Aspesæter, piano og vokal, er jazzpianist og sanger. Utdannet ved Norges musikkhøgskole.